De Monas Hieroglyphica, gids naar spirituele ontplooiing?


De Monas Hieroglyphica wordt beschouwd als een van de belangrijkste werken van de westerse esoterie en heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de westerse magie en spiritualiteit. De Monas Hieroglyphica is een, in 1564 geschreven, boek van de Engelse magiër John Dee (1527-1608) en beschrijft de verschillende lagen van betekenis van het gelijknamige symbool.


Dat symbool bestaat uit een enkele afbeelding van een cirkel met een punt in het midden, gecombineerde met verschillende occulte, astrologische en alchemistische tekens. De Monas Hieroglyphica betekent letterlijk ‘de eenheidshiëroglief’. Het vertegenwoordigt de eenheid van alle dingen, de kern van de kosmos en de oorsprong van alle schepping.


In dit artikel een paar suggesties over hoe dit symbool, de Monas Hieroglyphica, je verder kan helpen bij je persoonlijke groei.


Verborgen wijsheid?


De Monas refereert aan gedachten, principes en begrippen uit de astrologie, natuurmagie, natuurfilosofie, numerologie en alchemie. Het symboliseert een holistisch universum waarbij macrokosmos en microkosmos onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Conform het credo ‘zo boven, zo beneden’, is het een belangrijk beginsel binnen het hermetisme en de alchemie. De Monas Hieroglyphica is een talisman dat alle krachten van het universum belichaamt. Om die reden is het symbool zorgvuldig opgebouwd uit velerlei andere symbolen en verwijst naar veel andere tekens. Deze zet Dee, hier rechts, vervolgens beknopt uiteen in zijn boek aan de hand van 24 theorema’s.


Globaal zijn er twee lagen van betekenis. De eerste draait om de analyse van het symbool en de zoektocht naar correspondenties. De tweede betreft degene die het werk bestudeert. Of zoals Dee dat noemde de 'Magus'. Het symbool nodigt uit tot spirituele ontplooiing en dat is voor Dee gerelateerd aan de alchemistische transmutatie. Het uiteindelijke doel dat de Monas dient is dan ook de spirituele bevrijding en deïficatie van de Magus. Correspondenties, spirituele bevrijding en deïficatie zijn belangrijke en beloftevolle begrippen die verderop in dit artikel nader geduid worden.


Waarom de zoektocht naar correspondenties?


Hier verwijst het begrip 'correspondenties' naar de idee dat er een verband bestaat tussen de verschillende niveaus van de werkelijkheid - van het fysieke tot het spirituele - en dat deze niveaus elkaar beïnvloeden en reflecteren. Dit concept komt ook voor in het hermetisme, het neopaganisme, de kabbalistische traditie en de theosofie.


Volgens deze tradities is er een diepe onderlinge verbondenheid tussen alle dingen in het universum, van de kleinste deeltjes tot de grootste kosmische entiteiten. Elke entiteit, object of gebeurtenis heeft zijn eigen unieke eigenschappen en vibraties die overeenkomen met specifieke aspecten van de werkelijkheid op andere niveaus. Dit betekent dat er een overeenstemming is tussen de fysieke wereld en de spirituele wereld, waarbij gebeurtenissen, symbolen, kleuren, geluiden en andere kenmerken op het ene niveau overeenkomen met bepaalde aspecten op andere niveaus.


Het begrijpen en werken met correspondenties middels meditatie, rituelen, en divinatie, kan worden gebruikt om de symboliek en betekenis achter gebeurtenissen, symbolen of andere verschijnselen te begrijpen en om diepgaande (spirituele) inzichten te verkrijgen. Bijvoorbeeld kan de symboliek van de vier elementen (aarde, water, vuur en lucht) in de natuur overeenkomen met bepaalde emoties, karaktertrekken en spirituele eigenschappen, en kan het werken met deze symbolen helpen om onze innerlijke wereld beter te begrijpen en te transformeren.


Alchemistische transmutatie als stap naar zelfverwezenlijking


Alchemistische transmutatie is een oude praktijk binnen de alchemie, waarbij de alchemist tracht onedele metalen om te zetten in edele metalen, zoals goud en zilver. Maar het concept van transmutatie heeft ook een diepere spirituele betekenis en is gericht op het verkrijgen van spirituele verlichting en onsterfelijkheid.


De transmutatie van onedele metalen naar edele metalen wordt gezien als een symbolische weergave van het alchemistische proces van innerlijke transformatie. Dit proces houdt in dat de alchemist zijn of haar eigen innerlijke onvolkomenheden transformeert om uiteindelijk spirituele vervolmaking te bereiken.


Het alchemistische proces wordt vaak weergegeven in de vorm van een symbolische beschrijving waarin verschillende stappen worden weergegeven die de alchemist moet doorlopen om transmutatie te bereiken. Deze stappen omvatten onder andere het oplossen van het ego, het zuiveren van de geest en het transformeren van de ziel.


In het proces van transmutatie werd de alchemist beschouwd als een soort ‘alchemistische oven’, waarin de innerlijke transformatie plaatsvond. Het proces wordt gezien als een combinatie van fysieke, mentale en spirituele elementen, waarbij de alchemist gebruik maakt van verschillende technieken zoals meditatie, alchemistische preparaten en rituele praktijken.

Alchemistische transmutatie is niet alleen een manier om edele metalen te maken, maar is ook als een spirituele zoektocht naar zelfrealisatie en het bereiken van een hoger bewustzijn.

 

Wat betekent spirituele bevrijding?


Spirituele bevrijding kan verschillende betekenissen hebben, maar over het algemeen wordt het beschouwd als een innerlijke transformatie die leidt tot een diep gevoel van vrijheid, vrede en vervulling. Dit kan gepaard gaan met het loslaten van beperkende overtuigingen, emoties en gewoonten die ons gevangen houden in een staat van lijden of ontevredenheid.

Spirituele bevrijding kan ook het bereiken van hogere niveaus van bewustzijn omvatten, waarin men zich verbonden voelt met het universum, de natuur en/of een hogere macht. Dit kan leiden tot een dieper begrip van het leven en een gevoel van betekenis en doel.


Spirituele bevrijding is het proces van bevrijding van de geest van de beperkingen en obstakels die ons ervan weerhouden ons volledige potentieel te bereiken en een leven van vrede, vreugde en vervulling te leiden.


Deïficatie: terug naar de oorsprong?


Deïficatie, ook wel "goddelijk making" genoemd, is een concept dat vooral voorkomt in religieuze en spirituele tradities waarin de mens wordt beschouwd als in staat om een goddelijke status te bereiken. In deze tradities wordt de mens beschouwd als een goddelijk wezen dat tijdelijk afgescheiden is van zijn oorspronkelijke goddelijke aard. Door middel van spirituele oefeningen, meditatie, gebed of andere vormen van toewijding kan de mens terugkeren naar zijn oorspronkelijke goddelijke staat. Dit kan resulteren in verschillende niveaus van deïficatie, van het bereiken van een staat van verlichting of eenheid met het universum tot het bereiken van een status als god of godin.


Het concept van deïficatie is prominent in levensbeschouwingen zoals het hindoeïsme en het boeddhisme, waarbij het streven naar verlichting en bevrijding van de cyclus van wedergeboorte centraal staat. Maar ook in de westerse esoterie, waarin sommige mystici en heiligen worden beschouwd als gedeïficeerde wezens die in staat zijn om te communiceren met het goddelijke en wonderen te verrichten, komt het concept van deïficatie voor.


Lagen van betekenis


Terug naar het symbool van Dee, de Monas Hieroglyphica, het 'eenheidshiëroglief'. Het is een talisman die alle krachten van het universum belichaamt. Zoals eerder beschreven zijn er, minstens, twee lagen van betekenis.


De eerste draait om de analyse van het symbool en de zoektocht naar correspondenties. De tweede betreft degene die het werk bestudeert, de Magus.


John Dee omschreef de joods-christelijk kabbala als "de kabbala van wat geschreven en gezegd is". De Monas was voor hem "de kabbala van het werkelijke zijn". Hij wilde alle takken van de natuurfilosofie in één allesomvattend symbool samenbrengen: astrologie en astronomie, kabbala, alchemie, meetkunde, wiskunde en getallenmagie.


John Dee noemde zijn boek, de Monas Hierogplyphica,  een magische parabool. Het boek bestaat uit 24 stellingen waarin Dee over het symbool filosofeert en het helemaal ontleedt. De sikkel bovenaan is de maan, het vrouwelijke en ook het alchemistische teken voor zilver. De cirkel is de zon, maar ook goud. Het punt in het midden is belangrijk. Dit is de Ene of God, het kabbalistische Ayn Sof. De vier armen van het kruis stellen de vier elementen voor: water, vuur, aarde en lucht. Helemaal onderaan staat het symbool van het sterrenbeeld Ram, dat in de alchemie staat voor vuur. De Monas kent vele combinaties en interpretaties. Het symbool kan vervolgens echter nog op diverse andere manieren geanalyseerd worden. Zo zitten er onder andere nog de astrologische tekens in voor: Mercurius, Saturnus en Taurus ('Stier').

 

Dieper is bijvoorbeeld de volgende ontleding. Het kruis kan ook nog diagonaal verdeeld worden, zodat men twee V-achtige hoeken verkrijgt zoals beschreven in theorema XVI. Die staan volgens Dee voor de Romeinse letter V, welke de vijfde klinker van het Latijnse alfabet vormt (namelijk U, welke identiek geschreven werd) en tevens de getalswaarde van 5 heeft. Het kruis biedt ook andere mogelijkheden. Het heeft het vier uiteindes, en indien die opgeteld werden zoals Pythagoras dat deed, dan krijgt men 1+2+3+4=10. Wat natuurlijk tweemaal 5 is. De cirkel in de Monas, symboliseert ook de eerste vorm van de schepping en de punt erin verwijst naar de aarde (samen het symbool voor de zon). De maansikkel op de cirkel symboliseert vanzelfsprekend de maan. De zon en de maan staan voor de dag en de nacht, maar ook voor de eerste dag van de schepping.


Hoe de Monas Hieroglyphica te gebruiken?


Vanuit een spiritueel en magisch uitgangspunt kan de Monas Hieroglyphica worden gezien als een krachtig instrument voor transformatie en spirituele groei. De cirkel vertegenwoordigt de oneindigheid en de grenzeloze mogelijkheden van het universum, terwijl de punt in het midden de verbinding met het goddelijke symboliseert. Het goddelijke is aanwezig in alles en is de essentie van alle leven.


De symbolen en inscripties rond de cirkel vertegenwoordigen verschillende aspecten van de schepping en de kosmos. Door deze symbolen te bestuderen en te begrijpen, kan het een diepere betekenis van het universum en de relatie tussen de mensheid en het goddelijke onthullen. Dus tot een groter bewustzijn en een dieper begrip van de spirituele aard van het leven.


De Monas Hieroglyphica kan ook worden gebruikt als een meditatiehulpmiddel om de geest te focussen en te verbinden met het goddelijke. Door het beeld te visualiseren en de symbolen te overdenken, stel je je open voor de kracht en de wijsheid van het universum en zo leiden tot persoonlijke transformatie en een dieper begrip van de eigen spirituele aard.


In de westerse magie wordt de Monas Hieroglyphica vaak gebruikt als een talisman of amulet om bescherming en kracht te bieden aan de drager. Door de symbolen en inscripties op te nemen in persoonlijke rituelen en spreuken, kan het je helpen bij het bereiken van persoonlijke doelen en ambities.


Onderdeel van je eigen magische praktijk?


De Monas Hieroglyphica is een fascinerend en krachtig esoterisch werk dat kan dienen als een bron van inspiratie en groei voor degenen die op zoek zijn naar een dieper begrip van de spirituele aard van het universum en van zichzelf. Het beeld en de symbolen zijn rijk aan betekenis en kunnen worden gebruikt als instrument voor persoonlijke transformatie en magische praktijken.


Meer van dit soort artikelen lezen? Meld je aan voor updates. Als er nieuwe artikelen verschijnen krijg je een bericht.