Wat is Druidcraft?

Druidcraft is een spiritueel pad en een vorm van natuurreligie die zijn wortels heeft in de oude Keltische tradities. Het combineert de wijsheid en kennis van druïden, de oude Keltische priesters, met een diepe verbinding met de natuurlijke wereld.


Druidcraft beoefenaars streven ernaar om harmonie te vinden in alle aspecten van het leven, en ze erkennen de spirituele essentie in alles om hen heen. Ze hebben een diepe waardering voor de natuur en geloven dat elk element van de natuur bezield is. Ze observeren de cycli van de seizoenen, de bewegingen van de zon, maan en sterren, en de levenscyclus van planten en dieren.


Centraal in Druidcraft staat het idee van balans en evenwicht. Druiden geloven in het belang van het behouden van harmonie tussen mens en natuur, en ze streven naar duurzaamheid en respectvolle interactie met het ecosysteem. Ze doen dit door middel van rituelen, ceremonies en meditatie, waarbij ze vaak gebruik maken van symbolen, boom- en dierenspirits, runen en oude Keltische symbolen.


Druidcraft beoefenaars hechten veel waarde aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Ze werken aan het ontdekken van hun eigen spirituele kracht en wijsheid, en proberen in harmonie te leven met zichzelf, anderen en de natuurlijke wereld om hen heen. Ze putten inspiratie uit de oude Keltische mythologie en folklore, en passen deze principes toe in hun dagelijks leven.

 

Druidcraft, Druidry and Wicca, are ways of empowerment and of freedom – not dogmatic religious systems, but new spiritualities, magical ones, that draw their inspiration from the ancient past, while offering ways of celebration and working that are constantly changing and evolving. Rather than presenting us with ready-made systems that we must adopt wholesale, they offer instead inspiration and the ingredients that we can creatively use to fashion our own unique path to suit our own unique lives. From: DruidCraft – The Magic of Wicca & Druidry by Philip Carr-Gomm

Egbert Eikenhout is de auteur van deze site. Soms zijn er gastauteurs. Meer informatie over Egbert vind je op de (Engelstalige) website www.oakwisdom.org en op www.wizart.institute.